LĐLĐ tỉnh TT-Huế: Tập huấn nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chăm sóc giáo dục trẻ

Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương Phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: NĐT
Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương Phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: NĐT
Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương Phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: NĐT