LĐLĐ tỉnh Trà Vinh: Báo cáo kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - thông tin về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng
Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - thông tin về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng
Đồng chí Thạch Thị Thu Hà, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trà Vinh - thông tin về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng
Lên top