LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Trao “Mái ấm Công đoàn” nhân Tháng Công nhân

Trao "Mái ấm công đoàn" cho công đoàn viên Nguyễn Thị Bướt. Ảnh: K.Q
Trao "Mái ấm công đoàn" cho công đoàn viên Nguyễn Thị Bướt. Ảnh: K.Q
Trao "Mái ấm công đoàn" cho công đoàn viên Nguyễn Thị Bướt. Ảnh: K.Q
Lên top