LĐLĐ tỉnh Tiền Giang thăm doanh nghiệp bị thiên tai

Thiên tai làm thiệt hại doanh nghiệp. Ảnh: K.Q
Thiên tai làm thiệt hại doanh nghiệp. Ảnh: K.Q
Thiên tai làm thiệt hại doanh nghiệp. Ảnh: K.Q
Lên top