LĐLĐ tỉnh Tiền Giang tập huấn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Các đại biểu theo dõi nội dung lớp tập huấn. Ảnh: K.Q
Các đại biểu theo dõi nội dung lớp tập huấn. Ảnh: K.Q
Các đại biểu theo dõi nội dung lớp tập huấn. Ảnh: K.Q
Lên top