LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Tập huấn công tác kiểm tra Công đoàn

Lóp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Lóp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Lóp tập huấn công tác kiểm tra, giám sát của LĐLĐ tỉnh Tiền Giang. Ảnh: K.Q
Lên top