LĐLĐ tỉnh Tiền Giang sơ kết giữa nhiệm kỳ

Các đại biểu theo dõi báo cáo sơ kết giữa nhiêm kỳ. Ảnh: K.Q
Các đại biểu theo dõi báo cáo sơ kết giữa nhiêm kỳ. Ảnh: K.Q
Các đại biểu theo dõi báo cáo sơ kết giữa nhiêm kỳ. Ảnh: K.Q
Lên top