LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Nhận bằng khen của Tổng LĐLĐVN