LĐLĐ tỉnh Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 91 năm Công đoàn Việt Nam

Cán bộ công đoàn tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ dự họp mặt kỷ niệm 91 năm Công đoàn VN. Ảnh: K.Q
Cán bộ công đoàn tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ dự họp mặt kỷ niệm 91 năm Công đoàn VN. Ảnh: K.Q
Cán bộ công đoàn tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ dự họp mặt kỷ niệm 91 năm Công đoàn VN. Ảnh: K.Q
Lên top