LĐLĐ tỉnh Tiền Giang hỗ trợ ngư dân đảo Lý Sơn

Trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.
Trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.
Trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.
Lên top