LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Cảnh hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: K.Q
Cảnh hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: K.Q
Cảnh hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: K.Q
Lên top