LĐLĐ tỉnh Tiền Giang: Đưa hội nghị thi đua về địa phương

Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: CTV
Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: CTV
Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: CTV
Lên top