LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên – Huế: Đưa hàng tết giá rẻ đến với công nhân