LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ông Võ Mạnh Sơn - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - triển khai học tập Nghị quyết XIII của Đảng. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - triển khai học tập Nghị quyết XIII của Đảng. Ảnh: X.H
Ông Võ Mạnh Sơn - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá - triển khai học tập Nghị quyết XIII của Đảng. Ảnh: X.H
Lên top