LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá thành lập “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp

Một buổi truyền thông phòng, chống COVID-19 tại doanh nghiệp của LĐLĐ TP. Sầm Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: Ngọc Chinh
Một buổi truyền thông phòng, chống COVID-19 tại doanh nghiệp của LĐLĐ TP. Sầm Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: Ngọc Chinh
Một buổi truyền thông phòng, chống COVID-19 tại doanh nghiệp của LĐLĐ TP. Sầm Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: Ngọc Chinh
Lên top