LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá: Phát động thi đua vì quê hương văn minh, thịnh vượng

Ký kết thi đua giữa LĐLĐ các huyện, thị, ngành. Ảnh: Q.D
Ký kết thi đua giữa LĐLĐ các huyện, thị, ngành. Ảnh: Q.D
Ký kết thi đua giữa LĐLĐ các huyện, thị, ngành. Ảnh: Q.D
Lên top