LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Đòi bằng được lương và BHXH cho công nhân