LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đàm phán Cty giải quyết vụ 6.000 công nhân ngừng việc

Hàng nghìn công nhân tập trung trước cổng Cty TNHH S&H Vina Thạch Thành để đòi quyền lợi.
Hàng nghìn công nhân tập trung trước cổng Cty TNHH S&H Vina Thạch Thành để đòi quyền lợi.
Hàng nghìn công nhân tập trung trước cổng Cty TNHH S&H Vina Thạch Thành để đòi quyền lợi.
Lên top