LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Tổ chức được 171 cuộc đối thoại với người lao động