LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho Hà Tĩnh

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 200 triệu đồng thông qua LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh để trao đến đoàn viên, CNVCLĐ Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 200 triệu đồng thông qua LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh để trao đến đoàn viên, CNVCLĐ Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: CĐ.
LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 200 triệu đồng thông qua LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh để trao đến đoàn viên, CNVCLĐ Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ảnh: CĐ.
Lên top