LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Hàng nghìn suất quà tết cho CN