LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Đồng chí Vũ Duy Hoàng được bầu giữ chức Chủ tịch