LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ tỉnh Hòa Bình

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tiếp nhận số tiền  hỗ trợ cho đoàn viên CNVCLĐ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tiếp nhận số tiền hỗ trợ cho đoàn viên CNVCLĐ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hòa Bình tiếp nhận số tiền hỗ trợ cho đoàn viên CNVCLĐ.
Lên top