Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: 16 tập thể và cá nhân Ngành Giáo dục được nhận Cờ Thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐVN