LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Triển khai đề tài khoa học về nắm bắt dư luận CNVCLĐ

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tóm tắt đề tài khoa học. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tóm tắt đề tài khoa học. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tóm tắt đề tài khoa học. Ảnh Bá Mạnh
Lên top