LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện trong cán bộ, CNVCLĐ.