LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW

Đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - phát biểu tại hội nghị.
Lên top