LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Lên top