LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức hành trình về nguồn cho cán bộ nữ công

Đoàn cán bô nữ công CĐ của tỉnh Thái Bình dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.
Đoàn cán bô nữ công CĐ của tỉnh Thái Bình dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.
Đoàn cán bô nữ công CĐ của tỉnh Thái Bình dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.
Lên top