LĐLĐ tỉnh Thái Bình tập huấn nghiệp vụ cho 800 cán bộ nữ công ở cơ sở

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.
Lên top