LĐLĐ tỉnh Thái Bình tặng quà Tết Sum vầy cho 230 CNLĐ khó khăn

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - tặng quà Tết Sum vầy cho CNLĐ.
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - tặng quà Tết Sum vầy cho CNLĐ.
Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - tặng quà Tết Sum vầy cho CNLĐ.
Lên top