LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 BCH T.Ư Đảng khóa XII

LĐLĐ Thái Bình quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 BCH T.Ư Đảng khóa XII. Ảnh: B.M
LĐLĐ Thái Bình quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 BCH T.Ư Đảng khóa XII. Ảnh: B.M
LĐLĐ Thái Bình quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 BCH T.Ư Đảng khóa XII. Ảnh: B.M
Lên top