LĐLĐ tỉnh Thái Bình quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Quy định của Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung ương khóa XII

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM