LĐLĐ tỉnh Thái Bình kí kết phối hợp thực hiện công tác khuyến học

Toàn cảnh lễ kí kết thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài.
Toàn cảnh lễ kí kết thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài.
Toàn cảnh lễ kí kết thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài.
Lên top