LĐLĐ tỉnh Thái Bình động viên con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ tỉnh Thái Bình biểu dương con CNLĐ vượt khó học giỏi. Ảnh: B.M
LĐLĐ tỉnh Thái Bình biểu dương con CNLĐ vượt khó học giỏi. Ảnh: B.M
LĐLĐ tỉnh Thái Bình biểu dương con CNLĐ vượt khó học giỏi. Ảnh: B.M
Lên top