LĐLĐ tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng CNVCLĐ

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh chủ trì cuộc họp.
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Bùi Xuân Vinh chủ trì cuộc họp.
Lên top