LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Chủ động giải quyết tranh chấp lao động

CĐ các KCN tỉnh Thái Bình ghi nhận ý kiến của công nhân Cty TNHH Kỹ thuật điện tử Fu Hong VN để giải quyết việc ngừng việc tập thể. Ảnh: VHBM
CĐ các KCN tỉnh Thái Bình ghi nhận ý kiến của công nhân Cty TNHH Kỹ thuật điện tử Fu Hong VN để giải quyết việc ngừng việc tập thể. Ảnh: VHBM
CĐ các KCN tỉnh Thái Bình ghi nhận ý kiến của công nhân Cty TNHH Kỹ thuật điện tử Fu Hong VN để giải quyết việc ngừng việc tập thể. Ảnh: VHBM
Lên top