LĐLĐ tỉnh Thái Bình chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ

Đêm diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ thu hút lượng lớn CNLĐ tỉnh Thái Bình đến xem.
Đêm diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ thu hút lượng lớn CNLĐ tỉnh Thái Bình đến xem.
Đêm diễn của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ thu hút lượng lớn CNLĐ tỉnh Thái Bình đến xem.
Lên top