Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh Thái Bình: Biểu dương 115 học sinh vượt khó học giỏi năm học 2015– 2016.