LĐLĐ tỉnh Thái Bình báo cáo kết quả ĐH XII CĐVN tới toàn thể cán bộ LĐLĐ tỉnh

Toàn cảnh hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kì 2018-2023 do LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức.
Toàn cảnh hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kì 2018-2023 do LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức.
Toàn cảnh hội nghị thông tin nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kì 2018-2023 do LĐLĐ tỉnh Thái Bình tổ chức.
Lên top