LĐLĐ tỉnh Thái Bình: 50 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Thái Bình trao kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên. Ảnh Bá Mạnh
Lên top