LĐLĐ tỉnh Tây Ninh: Biểu dương 61 gương đoàn viên tiêu biểu

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top