LĐLĐ tỉnh Sơn La tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - thông tin kết quả ĐH XII CĐVN tới CNVCLĐ.
Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - thông tin kết quả ĐH XII CĐVN tới CNVCLĐ.
Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - thông tin kết quả ĐH XII CĐVN tới CNVCLĐ.
Lên top