Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

LĐLĐ tỉnh Sơn La tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - thông tin kết quả ĐH XII CĐVN tới CNVCLĐ.
Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - thông tin kết quả ĐH XII CĐVN tới CNVCLĐ.
Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La - thông tin kết quả ĐH XII CĐVN tới CNVCLĐ.
Lên top