LĐLĐ tỉnh Sơn La tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bà Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La thông tin nhanh về kết quả Đại hội XII CĐVN. Ảnh LĐLĐ tỉnh Sơn La
Bà Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La thông tin nhanh về kết quả Đại hội XII CĐVN. Ảnh LĐLĐ tỉnh Sơn La
Bà Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La thông tin nhanh về kết quả Đại hội XII CĐVN. Ảnh LĐLĐ tỉnh Sơn La
Lên top