LĐLĐ tỉnh Sơn La hỗ trợ đoàn viên phát triển kinh tế gia đình

Đại diện LĐLĐ tỉnh Sơn La, LĐLĐ huyện, Huyện ủy Mường La, UBND xã Hua Trai giao bò giống cho các hộ gia đình.
Đại diện LĐLĐ tỉnh Sơn La, LĐLĐ huyện, Huyện ủy Mường La, UBND xã Hua Trai giao bò giống cho các hộ gia đình.
Đại diện LĐLĐ tỉnh Sơn La, LĐLĐ huyện, Huyện ủy Mường La, UBND xã Hua Trai giao bò giống cho các hộ gia đình.
Lên top