LĐLĐ tỉnh Sơn La giúp đỡ xã thuộc diện khó khăn Hua Trai

Cán bộ Trại giống Mường Hồng (Trung tâm Giống cây trồng, Vật nuôi, Thủy sản Sơn La) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây nhãn cho đoàn cán bộ, công chức, người dân xã Hua Trai. Ảnh: Minh Tâm
Cán bộ Trại giống Mường Hồng (Trung tâm Giống cây trồng, Vật nuôi, Thủy sản Sơn La) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây nhãn cho đoàn cán bộ, công chức, người dân xã Hua Trai. Ảnh: Minh Tâm
Cán bộ Trại giống Mường Hồng (Trung tâm Giống cây trồng, Vật nuôi, Thủy sản Sơn La) hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây nhãn cho đoàn cán bộ, công chức, người dân xã Hua Trai. Ảnh: Minh Tâm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top