LĐLĐ tỉnh Sơn La động viên, trao quà cho học sinh Mường La và Mộc Châu

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sơn La trao quà cho Trường THCS xã Hua Trai.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sơn La trao quà cho Trường THCS xã Hua Trai.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sơn La trao quà cho Trường THCS xã Hua Trai.
Lên top