LĐLĐ tỉnh Sơn La: 355 đoàn viên dự hội diễn nghệ thuật quần chúng

Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La, Trưởng ban Tổ chức Hội diễn trao giải A toàn đoàn.
Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La, Trưởng ban Tổ chức Hội diễn trao giải A toàn đoàn.
Đồng chí Hoàng Ngân Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La, Trưởng ban Tổ chức Hội diễn trao giải A toàn đoàn.
Lên top