LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Nhiều hoạt động hỗ trợ cho học sinh đầu năm học mới.

Trao tượng trưng 10 nghìn quyển tập cho đại diện LĐLĐ huyện, TX, TP
Trao tượng trưng 10 nghìn quyển tập cho đại diện LĐLĐ huyện, TX, TP
Trao tượng trưng 10 nghìn quyển tập cho đại diện LĐLĐ huyện, TX, TP
Lên top