LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng: Chọn CĐCS Cty TNHH MTV cấp nước làm đại hội điểm

Đại biểu tiến hành bỏ phiếu.
Đại biểu tiến hành bỏ phiếu.